TRÓJMIEJSKA
STREFA SZKÓD

TRÓJMIEJSKA
STREFA SZKÓD

Ucierpiałeś w wypadku?
Twoje świadczenie zostało zaniżone !

Uzyskamy wszelkie należne świadczenia, rozliczając się dopiero po wpływie środków na Twój rachunek bankowy.
konsultacja online
przewiń
KROK 1

Konsultacja

Podczas konsultacji przeprowadzimy analizę Twoich potrzeb i ocenimy wstępnie sprawę.
15 minut
KROK 2

Dokumentacja

Zbierzemy od Ciebie dokumentację oraz w razie potrzeby odzyskamy z placówek medycznych.
30 minut do kilku dni
KROK 3

Likwidacja

Proces likwidacji przejmujemy na siebie, bez względu na to czy zakończy się na etapie sądowym czy polubownie.
DO KILKU mieSIĘCY

Masz wątpliwości?

Odpowiadamy na wszystko! Cenimy Państwa i nasz czas. Naszym naczelnym celem jest sprawny proces obsługi, dlatego zbieramy wszelkie Państwa obawy i publikujemy odpowiedzi.
ZADAJ PYTANIE
ALEKSANDRA, REDA

Kiedy mogę otrzymać świadczenie?

Odpowiedź
Podstawową zasadą umożliwiającą przyznanie Tobie roszczenia jest wina osoby, która doprowadziła do zdarzenia odszkodowawczego. Dla przykładu można tutaj podać osobę, która powoduje wypadek komunikacyjny i zostaje uznana winną jego spowodowania. Jednakże istnieje szereg przepisów, które w inny/różnoraki sposób kształtują odpowiedzialność odszkodowawczą. Jesteśmy na wszelki wypadek…więc pomożemy Tobie w każdej sytuacji.
Jakub, Bełchatów

Jakie przysługują mi roszczenia?

Odpowiedź
Jeżeli zaistniało zdarzenie odszkodowawcze, może przysługiwać Tobie: zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie za poniesione koszty leczenia, opiekę zdrowotną, rehabilitację, przejazdy do placówek medycznych, uszkodzone w trakcie wypadku przedmioty, utracony dochodów, renta,. TSS udzieli Tobie wszelkiej pomocy/wskazówek, jakie przysługują Tobie roszczenia oraz co zrobić/co jest potrzebne, aby uzyskać możliwie najwyższą sumę pieniężną/świadczenie.
ERYK, SANOK

Czym jest zadośćuczynienie?

Odpowiedź
Zadośćuczynienie to świadczenie niemajątkowe i przysługuje Tobie gdy wskutek zdarzenia odszkodowawczego jeśli doznałaś/-eś krzywdy. Krzywda przejawia się w odniesionych przez Ciebie cierpieniach fizycznych i ujemnych przeżyciach psychicznych. Jednakże okoliczności, które uzasadniają przyznanie zadośćuczynienia są rozległe. Pomożemy Tobie zweryfikować wysokość należnego zadośćuczynienia, a następnie przeprowadzimy w Twoim imieniu postępowania, na podstawie których będziesz w stanie otrzymać możliwie najwyższe środki pieniężne.
kamil, pruszcz gdański

 Na czym polega odszkodowanie?

Odpowiedź
Odszkodowanie to świadczenie o charakterze typowo majątkowym. Najprościej rzecz ujmując, chodzi o sytuację kiedy w wyniku zaistniałego zdarzenia odszkodowawczego poniosłaś/-eś szkodę, która przejawia się w różnicy pomiędzy stanem Twojego majątku sprzed i po zaistniałym wypadku. Dysponujemy szerokim ekspertów-rzeczoznawców, który w należyty sposób określą wysokość doznanej przez Ciebie szkody. Oczywiście, przeprowadzimy w Twoim imieniu postępowania, tak aby zapewnić maksymalną rekompensatę.
STANISŁAW, WOCŁAWY

 O co chodzi z rentą?

Odpowiedź
To świadczenie o charakterze majątkowym. Przysługuje Tobie w specyficznych sytuacjach, takich jak: całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej, zwiększone potrzeby lub zmniejszone widoki powodzenia na przyszłość. Renta należy do jednego z najtrudniejszych do udowodnienia świadczeń, jednakże z pomocą naszej ekipy, żadne roszczenia nie są nam straszne.
IWONA, TCZEW

Jak długo mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Odpowiedź
Możesz starać się o odszkodowanie nawet 20 lat od momentu wystąpienia zdarzenia odszkodowawczego. Pomożemy Tobie w weryfikacji czy roszczenie nie uległo przedawnieniu.
ADAM, WROCŁAW

Jak długo muszę czekać na wypłatę po przekazaniu Trójmiejskiej Strefie Szkód dokumentacji.

Odpowiedź
Jeśli przekazana dokumentacja okaże się kompletna ubezpieczyciel powinie dokonać wypłaty w ciągu 30 dni od doręczenia mu zawiadomienia, w skrajnych przypadkach termin ten wynosi 90 dni.
ADAM, WROCŁAW

Co jeśli sprawca wypadku zbiegł z miejsca wypadku bądź nie miała polisy, czy nadal mogę starać się o odszkodowanie?

Odpowiedź
Nie przejmuj się, są odpowiednio powołane instytucje, które gwarantują wypłatę odszkodowania w takich przypadkach.
KAROL, BANINO

Co jeśli sprawca wypadku pochodził z zagranicy?

Odpowiedź
Podobnie jak w przypadku sprawcy bez polisy OC bądź takiego, który zbiegł z miejsca zdarzenia, odpowiednie instytucje zajmują się wypłatą odszkodowań ze zdarzeń podobnego rodzaju. Przekaż Nam swoją sprawę, do każdego przypadku mamy indywidualne podejście.
SZYMON, NOWY DWÓR GDAŃSKI

A co jeżeli to ja miałem wypadek za granicą?

Odpowiedź
Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw, również tych, które miały miejsce za granicą. Jesteśmy na wszelki wypadek, bez względu na to gdzie mia miejsce.
MICHAŁ, GRABINY ZAMECZEK

Czy mogę starać się o odszkodowanie w sytuacji w której nadal się leczę?

Odpowiedź
Nawet/w sytuacji gdy leczenie nie zostało zakończone nadal możesz starać się o należne Ci środki/pieniądze. Potwierdza to szereg orzeczeń sądowych jakie uzyskaliśmy dla Naszych Klientów oraz wysokość odsetek przysądzanych od ubezpieczycieli/podmiotów zobowiązanych za nieterminowe dokonywanie płatności. Jak zawsze, jesteśmy na wszelki wypadek
OLGA, GDAŃSK

Jak wygląda proces prowadzenia postępowania?

Odpowiedź
W ciągu 48 godzin po przekazaniu Nam dokumentów i okoliczności zdarzenia odszkodowawczego, poddamy je gruntownej analizie i odpowiemy z przygotowaną dla Ciebie ofertą nawiązania współpracy. Jeżeli zaakceptujesz Nasze warunki dokonamy w Twoim imieniu stosownych czynności i przeprowadzimy postępowanie. W razie gdyby wypłacone pieniądze nie odpowiadały krzywdzę lub szkodzie jaka jest skutkiem wypadku, współpracujący z Nami prawnicy przeprowadzą postępowanie sądowe. Do momentu prawomocnego zakończenia sporu sądowego znajdujesz się pod Naszą opieką, a również po jego zakończeniu nie zapomnimy o Twoich potrzebach/Tobie.
EUGENIUSZ, SŁUPSK

Czy są jakieś zagrożenia związane z prowadzeniem postępowania?

Odpowiedź
W przypadku szkód na osobie zagrożeniem, związanym z uzyskaniem odpowiedniego zadośćuczynienia są ewentualne urazy bądź przewlekłe choroby, które istniały przed zdarzeniem odszkodowawczym, a pokrywają się obrażeniami, jakie wystąpiły po wypadku. Jednakże dopiero staranna analiza sprawy pozwala ocenić czy istnieją podstawy do prowadzenie postępowania. Od każdej zasady są wyjątki dlatego przekaż Nam sprawę a przeanalizujemy ją i określimy czy nadaje się do zgłoszenia/poprowadzenia.
przewiń
JESTEŚMY DLA CIEBIE

Zrobimy wszystko by
osiągnąć dla Ciebie
maksimum korzyści !

umów spotkanie