TRÓJMIEJSKA
STREFA SZKÓD

TRÓJMIEJSKA
STREFA SZKÓD

Sprzedaż pojazdu

Co należy do moich obowiązków?
PRZEWIŃ

Jeśli sprzedajesz samochód, musisz po przeniesieniu własności pojazdu powiadomić o tym dwie instytucje:

Towarzystwo ubezpieczeń w którym wykupiłeś ubezpieczenie OC - powinieneś podać ubezpieczycielowi dane nabywcy takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL (o ile został nadany) lub nazwę, siedzibę i numer REGON. Na powiadomienie ubezpieczyciela masz 14 dni.

Wydział Komunikacji w którym rejestrowałeś swój samochód – składając pisemne zawiadomienie o zbyciu pojazdu lub internetowo poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.(ePUAP). Na złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu masz 30 dni. Pamiętaj, że złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu nie jest jednoznaczne z jego wyrejestrowaniem – nie musisz wyrejestrowywać auta po sprzedaży.Do zawiadomienia o zbyciu pojazdu powinieneś dołączyć (do wglądu) oryginał umowy kupna-sprzedaży. Nie zapomnij również wziąć ze sobą dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość.

JESTEŚMY DLA CIEBIE

Zrobimy wszystko by osiągnąć
Twoje cele.

umów spotkanie