TRÓJMIEJSKA
STREFA SZKÓD

TRÓJMIEJSKA
STREFA SZKÓD

Przedawnienie roszczeń

Do kiedy masz czas by zawalczyć o swoje?
PRZEWIŃ

Zobacz, czym jest przedawnienie roszczeń i na co zwrócić uwagę, by nie stracić szansy na otrzymanie świadczenia od ubezpieczyciela!Przedawnienie roszczeń to nic innego jak konkretny termin, po którego upływie nie możesz już domagać się odszkodowania od ubezpieczyciela lub sprawcy wypadku. Cel jest tutaj prosty: zmotywować wierzyciela (czyli Ciebie) do dochodzenia swoich roszczeń. W praktyce służy to jednak także ochronie dłużników przed koniecznością spłaty bardzo starych zadłużeń.Zgodnie z art. 442 & 1 kodeksu cywilnego czas na dochodzenie odszkodowania komunikacyjnego kończy się:

w przypadku szkód majątkowych – jeśli minęło już 10 lat od wypadku lub 3 lata od momentu, w którym dowiedziałeś się o szkodzie i o ubezpieczycielu odpowiedzialnym za jej naprawienie;

w przypadku szkód osobowych – minęły co najmniej 3 lata od chwili, gdy zorientowałeś się, że doszło do szkody i poznałeś ubezpieczyciela, który za nią odpowiada.

Istnieją sytuacje, w których bieg przedawnienia zostaje przerwany, a Ty zyskujesz więcej czasu na dochodzenie swoich racji. Zgodnie z art. 123 § 1 kodeksu cywilnego należą do nich:

- rozpoczęta mediacja,

- uznanie roszczenia przez osobę, wobec której je wysunięto,

- rozpoczęcie postępowania sądowego w sprawie dochodzenia roszczenia. W dużym uproszczeniu chodzi tu o to, że odliczanie do przedawnienia roszczenia zostaje zatrzymane aż do momentu, gdy otrzymasz pisemną decyzję o uznaniu lub odrzuceniu Twoich roszczeń. Jeśli wynik postępowania będzie negatywny, „zegar” zacznie od początku odliczać czas do przedawnienia. Oznacza to więc po prostu, że po wystąpieniu jednego z powyższych zdarzeń, zyskujesz dodatkowy czas na to, by dochodzić swoich racji względem ubezpieczyciela czy sprawcy szkody.

Powyższe przepisy nie dotyczą sytuacji, kiedy to szkoda jest wynikiem przestępstwa. W tym przypadku możesz dochodzić swoich racji nawet do 20 lat od dnia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

JESTEŚMY DLA CIEBIE

Zrobimy wszystko by
osiągnąć dla Ciebie
maksimum korzyści !

umów spotkanie