TRÓJMIEJSKA
STREFA SZKÓD

TRÓJMIEJSKA
STREFA SZKÓD

Dziura w jezdni

Dziura w jezdni
PRZEWIŃ

Jeśli chcemy dostać odszkodowanie za uszkodzenia powstałe po tym, jak wjechaliśmy w dziurę w jezdni, musimy uzbroić się w silne argumenty, dowody, dokumenty i cierpliwość. Czeka nas długa droga.

Najpierw musimy ustalić kto jest zarządcą drogi. Może to być Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (odpowiada za drogi krajowe, drogi ekspresowe oraz autostrady), urząd wojewódzki (drogi wojewódzkie), urząd powiatu (drogi powiatowe), bądź wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta (drogi gminne). Informacji o zarządcy udzieli nam policja lub najbliższy urząd.

Im więcej posiadamy dowodów na poparcie okoliczności zdarzenia, tym lepiej - spiszmy więc na miejscu oświadczenie świadków zdarzenia wraz z ich danymi osobowymi. Obfotografujmy dokładnie dziurawą jezdnię, a także uszkodzenia samochodu.

Jeżeli zarządca drogi (a raczej jego ubezpieczyciel) stwierdzi brak swojej winy, zobowiązany jest to udowodnić, przedstawiając dokumentację potwierdzającą takie stanowisko.

JESTEŚMY DLA CIEBIE

Zrobimy wszystko by
osiągnąć dla Ciebie
maksimum korzyści !

umów spotkanie